کارت کالر آیدی KX-TE82494

کالر آیدی 3 پورت مخصوص سانترال TES-824
با استفاده از این کارت امکان نمایش شماره تماس های ورودی روی تلفن سانترال میسر میشود

نظرات ارسال شده
4.6 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات