کارت گویا سانترال KX-TE82491

مدیریت کردن خطوط توسط اپراتور اتوماتیک 
با اضافه کردن این کارت 2 کانال همزمان روی سانترال مدل TES-824 و TEM-824 خواهید داشت

نظرات ارسال شده
4.8 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات