کارت کالر آیدی KX-TDA0193

کارت کالر آیدی KX-TDA0193
پشتیبانی 8 خط شهری
با قرار دادن این کارت میتوانید شماره های تماس گیرنده خود را مشاهده نمایید.

نظرات ارسال شده
4.5 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات